Personeel Burgerzaken nam ludiek afscheid van schepen Ingrid Reubens

26/01/2017

afscheid schepen ReubensOp woensdagavond 25 januari 2017 namen de personeelsleden van de dienst Burgerzaken op een ludieke manier afscheid van schepen Ingrid Reubens. In “haar” trouwzaal ondertekende de schepen samen met al haar medewerkers en met een Club Brugge-beertje als getuige, plechtig de bijzondere afscheidsakte. De schepen ontving er een fotokader en een officieel keukenschortdiploma van 22 jaar chef met uitzonderlijke dossierkennis, loyauteit, eerlijkheid en bescheidenheid. De plechtigheid werd afgesloten met de Vlaamse hymne. Hieronder de integrale gelegenheidstoespraak van coördinator Burgerzaken Anne Bailyu.

Afscheidsrede Anne Bailyu

 

Schepen,

Het valt mij een beetje zwaar om hier in “uw trouwzaal” van toch wel de mooiste badplaats aan de Vlaamse kust het woord te nemen t.o.v. u, een zeer welbespraakte dame. U neemt morgen dè belangrijke stap, uit vrije wil, om het vanaf nu rustiger aan te doen.  U hebt zopas (2 x) het “ja-woord” gegeven op de vraag of u ons na 22 jaar zult verlaten en dat uw beslissing genomen is uit vrije wil.

Een klein woordje met maar 2 lettertjes, maar ik mag toch wel stellen dat deze lettertjes uiterst belangrijk zullen zijn voor de rest van uw leven. U hebt met dit woordje bevestigd dat u er vanaf nu klaar voor bent om ons los te laten zodat u meer tijd hebt voor uzelf en voor uw echtgenoot. En dit niet alleen voor vandaag en morgen maar voor de vele jaren die jullie nog samen mogen gegeven worden.

Schepen, bijna 3000 huwelijken hebt u voltrokken in deze raadszaal en die van Heist, telkens met evenveel enthousiasme, telkens met warme woorden voor iedereen die in de zaal zat.

U zult de sjerp niet meer dragen, maar ik ben zeker dat u hier en daar nog wel zult bijzitten bij een huwelijk. U weet dat dit een wettelijke mogelijkheid is. Deze beslissing behoort toe aan uw opvolger.

Als we ons afvragen wat u voor onze dienst als politica, maar vooral als mens hebt betekend dan denken we meteen aan uw loyauteit t.o.v. de dienst en ieder van ons. U staat er altijd voor ons. U bent altijd bereikbaar. Zonder afbreuk te doen aan de kwaliteiten van alle andere schepenen, u bezit een unieke kwaliteit. U komt het stadhuis altijd binnen met een glimlach, groet iedereen, ook de burgers die u op uw weg tegenkomt. Hoe dikwijls hebben wij in de dienst burgerzaken niet gehoord: “op bezoek bij  ons?” Iedereen voelt zich altijd welkom bij u.

Niettegenstaande u als schepen getuige mocht zijn van leuke momenten in het leven van de burgers (huwelijken, geboorten, jubileums,…), kan u ook op een vriendelijke en correcte manier negatieve boodschappen brengen. Als iemand aan uw bureau zat voor een inschrijving die maar niet lukte, dan stond u altijd achter uw dienst, achter de beslissing van de politie en uiteindelijk gingen die mensen zonder het gewenste resultaat maar toch tevreden terug naar huis.

Ook bij de organisatie van de verkiezingen was u altijd zeer nauw betrokken. Bij niet-gemeenteraadsverkiezingen ging u, na het sluiten van de stembureaus, in jeans en T-shirt van Knokke-Heist zelfs mee met het verkiezingsteam en de mensen van de TUD, met de camion naar Brugge om dozen te lossen bij de telbureaus.  En nadien… mochten we eentje op uw kosten drinken in de meest dichtstbijzijnde kroeg.

Schepen, veel mensen uit de dienst Burgerzaken hebben nooit een andere schepen gekend. Anderen hebben dan het voorrecht gehad om 22 jaar lang met u te hebben mogen samenwerken. Zo’n lange samenwerking waarbij u, buiten de weinige weken van verlof, dagelijks bij ons aanwezig was, resulteert in een vertrouwensrelatie. We kunnen bij u voor alles terecht, zowel met vragen over de dienst, het werk, het beleid, maar ook met vragen over allerhande gezondheidskwaaltjes en zeker ook met persoonlijke vragen. U luisterde altijd zeer goed en gaf altijd een warm & eerlijk antwoord.

Schepen, u blijft altijd welkom op de dienst, dat weet u.  We wensen u nog heel veel gelukkige jaren, samen met Walter. We zullen u in het stadhuis en in onze dienst ongelofelijk missen en zullen u blijven onthouden als een bescheiden, eerlijke, zeer “grote” Dame met een pak dossierkennis, loyaal aan het gemeentebestuur, trouw aan de dienst, loyaal aan uw functie als schepen-ambtenaar. 

Schepen, u hebt nog een officieel diploma verdiend als trouwe schepen van de gemeente Knokke-Heist.  Dit is het 1ste geschenkje van uw ploeg Burgerzaken. In uw speeches bij huwelijken gaf u aan de trouwers en iedereen aanwezig in de zaal een klein receptje. Daarbij zei u altijd: “Het is niet voor in de keuken, want ik kan niet zo goed koken…“.  Uw diploma is wél voor in de keuken… om dagelijks rond kwart voor 12 de patatjes op te zetten voor Walter. Nu er wat tijd is vrijgekomen, raad ik u aan dit ook niet vroeger te doen, want anders zal u alle dagen puree moeten eten.

Dan hebben we nog een 2de geschenk. Heel veel mensen hangen in hun kleinste kamertje thuis een verjaardagskalender, zodat ze tijdens de tijd die ze daar doorbrengen deze belangrijke zaken kunnen onthouden. Dit 2de geschenk is geen verjaardagskalender, maar misschien krijgt dit wel een plaatsje in uw kleinste kamertje zodat u er dagelijks kunt van genieten en namijmeren over deze sublieme 22 jaar.

Schepen, mij rest u nog, in naam van iedereen hier aanwezig, in naam van de voltallige ploeg van het gemeentepersoneel, zelfs in naam van de burgers u van harte te DANKEN voor uw gedrevenheid en uw inzet gedurende uw volledige carrière. We zullen u missen als politica en vooral als “warme mens”!  U blijft welkom in ons en uw stadhuis.

Een 3de geschenk wordt u aangeboden beneden in uw bureau.  Wij gaan u uitgeleide doen op de tonen van uw favoriete lied.

Nu verdient u van elk van ons en zelfs van alle personen die hier niet aanwezig konden zijn, een groot respect die we willen bekrachtigen met een daverend applaus.

afscheid schepen Reubens

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

afscheid schepen Reubens

Nieuwsbrief
Pers
Niet interessant voor de pers
schepen
afscheid
reubens

Bron

Copyright © 2016