Danny Despiegelaere volgt Ingrid Reubens op als schepen van Burgerzaken

27/01/2017

Op donderdag 26 januari 2017 legde Danny Despiegelaere in het stadhuis van Heist in handen van burgemeester Graaf Leopold Lippens zijn eed af als 7de schepen van Knokke-Heist. Hij neemt van Ingrid Reubens de taak van Burgerzaken over. Kathleen van der Hooft die wettelijk gezien als voorzitter van het OCMW sowieso 8ste schepen blijft, krijgt er als schepen van Welzijn en Wonen de bevoegdheden Ontwikkelingssamenwerking en (sociale) Tewerkstelling bij. Alle andere schepenen schuiven in hun rangorde op. Schepen Piet De Groote wordt bijgevolg 1ste schepen. Hij neemt van voormalig schepen Ingrid Reubens de bevoegdheid van het gemeentelijk basis- en kunstonderwijs over maar staat zijn takenpakket van Tewerkstelling af aan schepen van der Hooft. Bij afwezigheid van burgemeester Graaf Leopold Lippens, fungeert schepen Piet De Groote als waarnemend burgemeester van Knokke-Heist. Hieronder vind je een korte biografie van schepen Danny Despiegelaere en de nieuwe taakverdeling van het college van burgemeester en schepenen zoals vastgelegd in zitting van vrijdag 27 januari 2017.

Biografie Danny Despiegelaere

Danny Despiegelaere (° 20.09.1950) is vader van 4 kinderen en grootvader van 5 kleinkinderen. Professioneel werkt hij als kinesitherapeut en osteopaat in zijn groepspraktijk in Heist en het Zoute. Danny draait officieel al 34 jaar mee in de Knokke-Heistse politiek. In 1983 begon hij zijn politieke carrière als OCMW- raadslid. Van 1988 tot 2001 was Danny Despiegelaere voorzitter van de sociale huisvestingsmaatschappij t’ Heist Best. De belangrijkste realisaties waren de sociale woningen in de Henri Staquetstraat in Knokke, de Garre in Heist en het sociale appartementencomplex De Buze in de Kerkstraat. Van 1995 tot 2004 was hij gemeenteraadslid voor de Gemeentebelangen. Van 2004 tot 2007 deed hij zijn intrede in het schepencollege waar hij verantwoordelijk was voor Openbaar domein, Eurozaken, Onderhoud en Milieu. In de periode 2007-2012 fungeerde hij als voorzitter van de vzw Toerisme Knokke-Heist. Van 2 januari 2013 tot 24 januari 2017 zetelde hij als raadslid in de gemeenteraad. 

 

 

 

 

Taakverdeling en zitdagen van Burgemeester en schepenen

 

Bevoegdheden

Stadhuis Knokke

Stadhuis Heist

Burgemeester Graaf Leopold Lippens

Veiligheid – Brandweer – Preventie – Communicatie – Economische expansie – Beleidsplanning – Financiën – ICT – Gemeente in uitbouw

Inlichtingen stadhuis Knokke: T 050 630 100

 

Eerste schepen:
Piet De Groote

Personeel – Technische Diensten – Patrimonium – Basisonderwijs – Kunstonderwijs

Dinsdag
11 – 12 uur

Op afspraak

Tweede schepen:
Daniël De Vlamynck

Sport – Mobiliteit – Parkeerbeleid – Visserij

Donderdag
16 – 16.30 uur

Op afspraak

Derde schepen: Anthony Wittesaele

Toerisme – Concessie en strand – Europese zaken – Drinkwater

Elke weekdag

Op afspraak

Vierde schepen:
Kris Demeyere

Stedenbouw – Landbouw – Waterbeheersing

Dinsdag
9.30 – 10.30 uur

Dinsdag
8.30 – 9.15 uur

Vijfde schepen:
Paul Geerinckx

Openbare werken – Milieu – Natuur – Duurzaamheid

Dinsdag op afspraak

 

Zesde schepen:
Jan Morbee

Cultuur – Evenementen – Jeugd – Senioren – Erfgoed

Woensdag van 10-12 uur
Maandag, dinsdag en donderdag op afspraak. 

Op afspraak

Zevende schepen: Daniël Despiegelaere

Burgerzaken

Maandag
9.30 – 10.30 uur

Woensdag
10 – 11 uur

Achtste schepen: Kathleen van der Hooft

Voorzitter OCMW – Voorzitter Het Dak – Welzijn – Wonen –
Tewerkstelling – Ontwikkelingssamenwerking

Op afspraak in het Sociaal Huis

 

Stadhuis Knokke

Nieuwsbrief
Pers
Niet interessant voor de pers

Bron

Copyright © 2016