Knokke-Heist zet zich dankzij nieuwe Europese ontwerpresolutie nog actiever in voor de bijen

04/04/2018
Algemeen

bijOp 1 maart 2018 sleepte de bijenteelt een belangrijke overwinning in de wacht. Toen keurde het Europees Parlement immers met meer dan 90% van de stemmen een ontwerpresolutie goed met de naam “Vooruitzichten en uitdagingen voor de bijenteelt in de E.U”. Deze resolutie omvat niet alleen meervoudige steunmaatregelen voor de bijenteelt, maar ook het belang van de biodiversiteit staat erin opgenomen. Daarmee wil het Europees Parlement een lans breken voor de gezondheid en het welzijn van de honingbij en de wilde bij. Knokke-Heist springt als bijenvriendelijkste gemeente 2015 al jaren in de bres voor de bijen, onder meer dankzij ons bijenproject in samenwerking met BeeOdiversity. Het project A place to bee” werd zelfs onlangs bekroond met de “Smart Belgium Award 2017. Doordat het gemeentebestuur met medewerking van landbouwers en particulieren al sinds geruime tijd verschillende aanplantingen heeft gedaan voor de bestuivende insecten, start er dit voorjaar nog een nieuw onderzoeksproject.  Een nieuwe wetenschappelijke pilootstudie zal geleid worden door de Universiteit van Luik (Gembloux Agro-Bio Tech) in partnership met BeeOdiversity. Deze studie zal onderzoek doen naar het samenleven van honingbijen en solitaire bijen in Knokke-Heist. Met deze studie willen de wetenschappers de milieukwaliteit van onze gemeente benadrukken.

Europese ontwerpresolutie voor de bijenteelt

Voor de bijen betekent de nieuwe resolutie meer gebieden met grasland, natuurlijke en seminatuurlijke habitats en uitgestrekte weilanden. Het Europees Parlement vestigt ook de aandacht op de voortschrijdende verdwijning van vele planten, hoofdzakelijk als gevolg van het onjuiste gebruik van pesticiden. Maar ook de vermindering van de graasweiden in het voordeel van graslanden zorgt voor een gebrek aan pollen. En daardoor geraken de bijen ondervoed. Hun gezondheid verzwakt en ze zijn veel kwetsbaarder voor ziekteverwekkers en parasieten.

kaart bijenBescherming wilde bloemen

Het Europees Parlement wil daarom in heel Europa de wilde bloemen beschermen, evenals de overige plantensoorten die door insecten bestoven worden. Monocultuur (het telen van één plantensoort) vermindert de biodiversiteit waardoor bijenvriendelijke planten verdwijnen en de bestuiving bedreigd wordt. Het parlement nodigt de lidstaten daarom uit om strategieën te ontwikkelen om bijenvriendelijke planten te zaaien op braakliggende gronden. Behalve aan een divers aanbod van stuifmeel en voedsel hebben de bijen ook nood aan een goede bodem en water. Daarom vraagt het parlement de lidstaten om die levensbronnen voor de bijen goed in stand te houden. 

Chemische vervuiling door pesticiden

Om komaf te maken met de chemische vervuiling door pesticiden, vraagt het Europees Parlement aan de Commissie om de vergunning op te schorten voor stoffen in bestrijdingsmiddelen, die de gezondheid van de bijen in gevaar kunnen brengen. Ze vragen dit op basis van de wetenschappelijke conclusies van het EFSA (Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid). En dit tot aan de publicatie van de definitieve en gedetailleerde rapporten. Het Europees Parlement bevestigt opnieuw dat elk besluitvormingsproces moet gebaseerd zijn op wetenschappelijke evaluaties en conclusies.

Knokke-Heist, a place to bee

Als laatste punt dringt het Europees Parlement bij de Commissie aan om de uitvoering van proefprojecten op bijen en andere bestuivers verder te zetten. Zij worden ingezet als indicatoren voor de gezondheid van het milieu en de leefomgeving en kunnen nuttig zijn voor toekomstige beleidsmakers. Het project “Knokke-Heist, a place to bee”, dat het gemeentebestuur van Knokke-Heist sinds 4 jaar heeft in samenwerking met BeeOdiversity , is een voorloper als bewaker van de kwaliteit van ons leefmilieu. Het project is bovendien volledig in overeenstemming met de aanbevelingen van het Europees Parlement. In onze gemeente organiseren we al tal van activiteiten voor het welzijn van onze inwoners, maar evengoed voor het leefmilieu en de bestuivende insecten.

Nieuwsbrief
Pers
Niet interessant voor de pers
bijen
Europese ontwerpresolutie bijen

Bron

Copyright © 2016