Algemene politieverordening: wat betekent dit voor het tuinonderhoud en begrafenissen?

14/05/2018
Algemeen

heggen scherenDe algemene politieverordening, die 8 eerdere verordeningen en reglementen bundelt, gaat in op 1 juni 2018. Van alle bepalingen in de verordening zijn er slechts 10 % gloednieuw. We lichten ze per thema toe. Dit keer hebben we het over het tuinonderhoud en begrafenissen.

Verbod op gebruik pesticiden

Pesticiden hebben intussen een heel kwalijke reputatie. Ze mogen dan wel efficiënt zijn om onkruid (niet-gewenste kruiden) te bestrijden, maar houden een reëel gevaar in voor de gezondheid van mens en dier. Vanaf 1 januari 2021 is het daarom op het volledige grondgebied van Knokke-Heist verboden om pesticiden te gebruiken. Er zijn slechts enkele uitzonderingen voor de professionele land- en tuinbouw. Particulieren mogen vanaf dan hoe dan ook geen pesticiden meer gebruiken in onze gemeente. Dus ook niet bij het verplichte onderhoud van de trottoirs, greppels en afsluitingen aan hun woning. Uitzonderingen zijn enkel mogelijk door een burgemeesterbesluit. Iedereen kan zijn tuin, oprit en terras pesticidenvrij onderhouden! Via de webtool ‘Mijn gifvrije tuin’ (http://www.vmm.be/mijn-gifvrije-tuin) en www.zonderisgezonder.be vind je heel wat tips.

Gebruik van heggenscharen en bladblazers

Geluidsoverlast is een slechte zaak voor iedereen: zowel onze eigen inwoners als de vele toeristen brengen hun vrije tijd het liefst door in een rustige omgeving. Daarom is het voortaan tijdens de paas- en zomervakantie verboden om bij tuinonderhoud in de toeristische zone heggenscharen en bladblazers met ontploffingsmotoren (2-takt tuinmachines) te gebruiken. Vanaf de paasvakantie 2021 is het zelfs continu verboden om dergelijke machines met geluidsoverlast te gebruiken in de toeristische zone. Uitzonderingen zijn enkel mogelijk met een burgemeesterbesluit. De elektrische alternatieven zijn natuurlijk wel mogelijk.

Water oppompen uit openbare waterlopen: watercaptiepunten zorgen voor meer gemak voor de professionele land- en tuinbouw

In de toekomst voorziet de gemeente 3 watercaptatiepunten langs openbare waterlopen. Deze watercaptatiepunten zorgen voor meer gemak voor de professionele land- en tuinbouw. Op die manier worden eventuele pesticiden opgevangen en komen ze niet in het milieu terecht en kunnen de land- en tuinbouwers hun machines veilig vullen zonder het verkeer te hinderen bij het oppompen van water uit de openbare waterlopen. De watercaptatiepunten zijn enkel bedoeld voor de professionele land- en tuinbouw voor het vullen van hun spuit- en sproeimachines voor gewasbeschermingsmiddelen. Het is dus niet toegelaten om de watercaptatiepunten te gebruiken voor bevloeiingsactiviteiten. Bij extreme droogte of op vraag van de waterbeheerder kan het evenwel tijdelijk verboden zijn om water op te pompen uit de watercaptatiepunten

Geen familie meer na een overlijden? Standaard kiezen we voor crematie

De familie van een overledene zorgt voor de formaliteiten van een begrafenis, zoals onder meer de aangifte. Als er geen familie meer is, dan zorgt de gemeente voor alles en wordt dit betaald met de nalatenschap. Maar soms is die er ook niet meer en wat dan? In dat geval regelt de gemeente de begrafenis én neemt ze de kosten voor haar rekening (en dit voor mensen die ingeschreven zijn in de bevolkings- of vreemdelingenregisters van Knokke-Heist of voor mensen die hier zijn overleden). Deze personen worden standaard gecremeerd en de as wordt verstrooid op de begraafplaats van Knokke-Heist (behalve bij een expliciete wilsbeschikking die zich verzet tegen crematie).

Nieuwsbrief
Pers
Niet interessant voor de pers
tuinonderhoud
politieverordening tuinonderhoud

Bron

Copyright © 2016