Algemene politieverordening: wat betekent dit voor het algemeen vergunningenbeleid?

15/05/2018

inname openbare wegDe algemene politieverordening, die 8 eerdere verordeningen en reglementen bundelt, gaat in op 1 juni 2018. Van alle bepalingen in de verordening zijn er slechts 10 % gloednieuw. We lichten ze per thema toe. Dit keer hebben we het over het algemeen vergunningenbeleid.

Wat bij plaatsgebrek op je bouwwerf?

Als je als aannemer onvoldoende ruimte hebt om bepaalde materialen of machines te plaatsen binnen je werfafsluiting, kun je een vergunning voor privatieve inname van het openbaar domein aanvragen. Dat kan voor:

  • Het stapelen van bouwmaterialen
  • Het plaatsen van een werfkeet, toilet, vaste kraan, stelling, machine, silo’s, containers, betonmolens …
  • Voor de plaatsing van een mobiele kraan (voor de opbouw en afbraak van de vaste kraan, of wanneer er geen vaste kraan geplaatst kan worden of voor dak-, raam- of gevelwerken van korte duur)
  • Voor een parkeerverbod dat uitsluitend als laad- en loszone gebruikt kan worden

 

Aanvragen vergunning openbaar domein voortaan digitaal

Een vergunning voor inname openbaar domein aanvragen kan enkel nog via het digitaal aanvraagformulier, dat je terugvindt in het e-loket op de website www.knokke-heist.be van het gemeentebestuur. Heb je geen computer en wil je toch een aanvraag doen? Dan kun je je aanmelden in het stadhuis bij de dienst Strand & Dijk (enkel ’s morgens) of tijdens de openingsuren van de bibliotheek. De medewerkers helpen je dan met de aanvraag en daarna krijg je je documenten via de post thuis bezorgd.

Correcte inlichtingen verstrekken en actieve medewerking

Of je nu een natuurlijke persoon bent of een rechtspersoon, je bent steeds verplicht om bij de aanvraag de juiste gegevens mee te geven. Als achteraf blijkt dat je inlichtingen in de aanvraag toch niet correct zijn, kan de vergunning ingetrokken worden. Als vergunninghouder moet je ook actief meewerken met de overheid en politie en de nodige voorzorgs- en veiligheidsmaatregelen nemen om schade, wangedrag en ordeverstoring te voorkomen. De vergunning moet je ook steeds bewaren op de plaats in kwestie en op elk moment kunnen voorleggen aan bevoegde personen.

Wat met drones?

Als je drones niet privé gebruikt in open lucht, mag je dat enkel en alleen doen met een schriftelijke vergunning van het DGLV (Directoraat-Generaal Luchtvaart). De burgemeester kan je ook nog bijkomende voorwaarden opleggen met het oog op de openbare rust, orde en veiligheid. Wil je drones gebruiken in een publiek toegankelijke besloten en overdekte plaats? Dat kan alleen met een vergunning van de burgemeester. In je aanvraag moet je steeds vermelden hoeveel drones je zal gebruiken en waar de drones ingezet worden. Ook de exacte locatie van de bestuurder van de drones en de periode waarin je de drones gaat gebruiken moet je vermelden. Tot slot geef je zeker ook alle belangrijke informatie door voor de opmaak van een correcte risico- en veiligheidsanalyse. Privépersonen mogen drones enkel gebruiken in hun achtertuin en zijn onderworpen aan hogere wetgeving. Informeer je dus voor je een drone de lucht instuurt!

En tot slot: wat met bijeenkomsten? Mag dat zomaar?

Als je een bijeenkomst organiseert in open lucht moet je vooraf en schriftelijk een vergunning krijgen van de burgemeester. Je moet die ruim op voorhand aanvragen bij het college. De burgemeester bepaalt de voorwaarden van je vergunning. Als de veiligheidsdiensten het nodig vinden om een coördinatievergadering te organiseren, ben je verplicht om daaraan deel te nemen.

Wil je een bijeenkomst organiseren in een publiek toegankelijke besloten of overdekte plaats, dan moet je dit melden aan de burgemeester. Die kan dan eventueel maatregelen nemen als hij dat nodig vindt om de openbare rust, orde en veiligheid te vrijwaren. Ook hier bepaalt de burgemeester de voorwaarden van de vergunning. 

Wat bedoelen we nu precies met bijeenkomsten? In het geval van een bijeenkomst in een publiek toegankelijke besloten plaats heeft het een tijdelijk karakter en gaat het vaak om een gebeurtenis waarbij muziek, kunst, cultuur, sport, educatie, promotie of de combinatie daarvan centraal staat. De samenkomst is vrij toegankelijk voor het publiek (al dan niet tegen betaling). Specifiek voor bijeenkomsten in open lucht kan het ook nog gaan om een optocht, vertoning of processie.

drones

Nieuwsbrief
Pers
Niet interessant voor de pers
inname
openbare weg
algemene vergunningen
digitale aanvraag
drones
bijeenkomst

Bron

Copyright © 2016