Jaarverslag sociale dienst OCMW Knokke-Heist

26/06/2018
Algemeen

t SchapHet jaarverslag van de sociale dienst werd in juni voorgesteld aan de OCMW-raad. Het is een mooie weergave van alle diensten en activiteiten die de sociale dienst aanbiedt: financiële steunverlening en budgetbegeleiding, thuiszorgdiensten, tewerkstelling, opvang van vluchtelingen, sociale kruidenier ’t schap en het project Knokke-Heist geeft elk kind kansen.

‘Contract’ voor cliënten

Het jaar 2017 bracht voor de sociale dienst veel uitdagingen met zich mee omdat de wetgeving snel veranderde en de complexiteit toenam. De grootste verandering kwam er bij de begeleiding van personen die een leefloon ontvangen: voortaan is het in de meeste gevallen verplicht een ‘geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie’ aan te gaan. Dit is een contract waarin afspraken worden gemaakt over verschillende levensdomeinen: tewerkstelling, huisvesting, opleiding, relationeel … Zo kan er in zo’n GPMI bijvoorbeeld opgenomen worden dat de cliënt zich moet inschrijven in de woonwinkel en actief op zoek moet gaan naar werk. De Praatgroep Nederlands en andere initiatieven die focussen op de Nederlandse taal zijn dan weer belangrijke factoren voor anderstalige cliënten. Ook de sociale dienst neemt engagementen op in het GPMI, bijvoorbeeld hulp bij administratie, psychosociale begeleiding, financiële tussenkomsten in vrijetijdsactiviteiten …

De sociale dienst had al de traditie om zo veel mogelijk met een voorwaardelijke toekenning van het leefloon te werken en de cliënten maandelijks op te volgen. Dit werd nu nog meer geformaliseerd door middel van dit contract. Daartegenover staat een extra staatstoelage van 10 % aan het OCMW vanuit de federale overheid.

In 2017 ontvingen 193 personen een leefloon. 555 personen ontvingen gedurende het jaar één van de vormen van financiële steun, goed voor een bedrag van € 1.617.825,96 euro. Dit gaat bijvoorbeeld, naast het leefloon, om financiële tussenkomsten in huur- en energiekosten, medische kosten, opvoedingsondersteuning …

43 personen werden via het OCMW tewerkgesteld bij diverse werkgevers, zoals AV Het Dak, gemeentelijke diensten of privéwerkgevers. Het einddoel daarvan is om hen via deze tewerkstelling te begeleiden naar het normaal economisch circuit. We zien dat na afloop hiervan, 60 % ofwel vast werk heeft, ofwel regelmatig werkt via interimkantoren.

Ontmoeten en er ‘even tussenuit zijn’

Gedurende de beleidsperiode werd gekozen om naast de reguliere werking van de steunverlening in de sociale dienst, ook in te zetten op projecten. De sociale kruidenier startte in 2014 en is een vaste waarde geworden voor veel bezoekers. Mensen met een laag inkomen kunnen een badge aanvragen via de sociale dienst, om zo een winkelpakket aan voedselproducten te kunnen kiezen in de sociale kruidenier. Tijdens de openingsmomenten (iedere eerste en derde donderdagnamiddag) kan men er ook terecht voor een kop koffie en een gezellige babbel. Per openingsmoment bereiken we een 50-tal bezoekers.

Dat de nood aan ontmoetingsmomenten groot is, bewijst ook het succes van De Living. Iedere eerste woensdag van de maand kunnen ouders van jonge kinderen er terecht. Met telkens een gezond en lekker ontbijt, een leuke en ontspannende babbel kunnen mama’s en papa’s op een laagdrempelige manier met elkaar in contact komen. Voor opvoedingsvragen, tips en advies kunnen ouders steeds terecht bij de medewerker van Kind en Gezin of de brugfiguur.

De laagdrempelige aanpak, de aanwezigheid van Kind en Gezin en de mond-tot-mondreclame doen hun werk, een jaar na de opstart van De Living komen steeds een 10-tal ouders (met of zonder kinderen) naar de openingsdag. De Living is een initiatief ontstaan uit het netwerk ‘Knokke-Heist geeft elk kind kansen’. Gemeente en OCMW Knokke-Heist hebben beslist dat deze werking blijft opgenomen worden in de beleidsplanning en dus ook na 2019 zal blijven bestaan.

Gemeente en OCMW worden één

Kort samengevat verandert het OCMW Knokke-Heist in de gemeentelijke dienst Welzijn. Voor de burger verandert er weinig, die kan met zijn vragen nog steeds terecht in het Sociaal Huis.

Nieuwsbrief
Pers
Niet interessant voor de pers
jaarverslag OCMW
sociale dienst
’t Schap

Bron

Copyright © 2016