35 sociale woningen in Graaf Jansdijk en Jan Devischstraat afgewerkt

10/10/2018
Algemeen

groep met vlagNadat in juni 2018 reeds 54 nieuwe appartementen in de wijk Heulebrug in gebruik werden genomen, stelde de sociale huisvestingsmaatschappij T’ Heist Best, bij monde van voorzitter Guy Demeestere en directeur Bernard Despiegelaere, deze keer samen met POC Partners, het resultaat voor van hun publiek-private samenwerking. Het project omvat drie nieuwe residenties, telkens met ondergrondse parking, genaamd ‘Ter Schorre’, ‘Ter Dijke’ en ‘Ter Polder’, gelegen aan de Graaf Jansdijk en de Jan Devischstraat. Samen 35 nieuwe sociale huurwoningen met 1, 2, 3 of 4 slaapkamers, ter vervanging van de 26 verouderde en niet renoveerbare 1-slaapkamerwoningen in de aanpalende wijk ‘Vogelzang’. Er bevindt zich telkens een duplex-appartement boven een gelijkvloerse flat en, mede door de financiële inbreng van de private partner, zijn de gebouwen architecturaal zo opgevat dat ze volledig integreren en kaderen in het prachtige inbreidingsproject ‘De Zoute Schorre’ dat nu ontwikkeld wordt. Het project, ontworpen in samenspraak met architectenbureau Project uit Knokke-Heist en gerealiseerd door ACH-bouw uit Antwerpen, kostte 5,5 miljoen €.

Erfpacht

Graaf Jansdijk ingangDit project was alleen mogelijk dank zij het Gemeentebestuur Knokke-Heist dat de bouwterreinen voor één symbolische euro in erfpacht geeft, nadat zij worden geruild met deze waarop de vroegere woningen stonden, en POC partners die bereid waren hun terreinen te ruilen en de bijzonder esthetische afwerking ten laste te nemen.

Voorrang aan bewoners van sociale woonwijk Vogelzang

De 18 nog resterende bewoners van Vogelzang zullen aldus binnenkort hun intrek mogen nemen in hun gloednieuwe appartement. De overige worden nu toegewezen volgens de wettelijke criteria aan huurders op de wachtlijst. De huurprijs van deze woningen wordt jaarlijks bepaald volgens het inkomen van de huurder en bedraagt minimaal 242 euro. Gemiddeld bedraagt deze 330 euro per maand.

Administratieve en juridische lijdensweg

Het had heel wat voeten in de aarde en diende tal van juridische en administratieve hinderpalen te overwinnen, onder meer door het tot stand komen en later opnieuw vernietigd worden van het decreet op het Grond- Jan Devischstraaten Pandenbeleid, waardoor het uiteindelijk bijna 10 jaar heeft aangesleept. Gelukkig bleven de publiek-private partners op dezelfde golflengte en kunnen zij nu met terechte fierheid het resultaat voorstellen: 35 ruime woningen die voldoen aan alle hedendaagse normen en bijzonder energiezuinig zijn.

Nog meer dan 250 sociale huurwoningen in ontwerp en uitvoering

T’ Heist Best voorziet eind 2019 de aankoop van 53 sociale appartementen, nu in aanbouw in de wijk Duinenwater. Eind 2019 start ook de bouw van 22 huurwoningen en 22 koopwoningen in Ramskapelle. Verder liggen concrete projecten op de tekentafel voor gebouwen in de Herfststraat, de Onderwijsstraat, in de verkaveling Heulebrug en ter hoogte van de vroegere Speelman. Ook zijn nog 100 woningen gepland binnen Duinenwater, waarvoor het RUP intussen werd goedgekeurd.

Tenslotte zitten momenteel bijna 30 woningen in een meerjaren renovatieplan ter aanpak van het bestaande patrimonium, en wordt hard gewerkt aan de aanpak van de wijken ‘Oostwinkel’ en ‘Kijkdorp’, waarvoor een nieuw RUP in ontwerp is.

Bijzonder Sociaal Objectief van 626 sociale woningen tegen 2025

Het sociaal patrimonium in Knokke-Heist telt op vandaag, mede door het door de gemeente Knokke-Heist en T’ Heist Best het in 2004 opgestarte sociaal verhuurkantoor (SVK), 532 woningen waarvan 339 in eigendom. Sinds het jaar 2000 werden 174 nieuwe sociale woningen gebouwd. Weldra zal Knokke-Heist  dan ook volledig voldoen aan het door de Vlaamse Overheid tegen 2025 vooropgestelde Bijzonder Sociaal Objectief (BSO) van 626 sociale woningen.

Voor meer inlichtingen of inschrijvingen kunnen kandidaten terecht bij T’ Heist Best of de Woonwinkel Knokke-Heist in het Sociaal Huis, Kraaiennestplein 1 te 8301 Knokke-Heist.

Nieuwsbrief
Pers
Niet interessant voor de pers
Sociale woningen
graaf jansdijk
jan devischstraat

Bron

Copyright © 2016