Voordracht kandidaten sporttrofeeën Knokke-Heist 2018

06/11/2018
Algemeen

trofee sportOp zaterdag 23 februari 2019 gaat de Stedelijke Sportraad van Knokke-Heist over tot de verkiezing van de sporttrofeeën 2018. Het gaat om de titels Sportman, Sportvrouw, Beloftevolle jongere, Sporter met een beperking, Sportclub, Jeugdploeg, Laureaat van Sportverdienste en de Gouden en zilveren medaille van Sportverdienste. Personen of clubs die menen in aanmerking te komen voor één van deze titels moeten hun kandidatuur uiterlijk tegen 3 januari 2019 indienen. Hoe je dit moet doen, lees je hieronder.

 

Wie kan voorgedragen worden?

Voor de titels “Sportman, Sportvrouw, Beloftevolle jongere en Sporter met een beperking” :

De actieve mannelijke en vrouwelijke sportbeoefenaars (tot ouderdom van 18 jaar voor de beloftevolle jongere) (met een beperking) die lid zijn van een bij de Stedelijke Sportraad van Knokke-Heist aangesloten sportvereniging of minstens drie jaar te Knokke-Heist zijn gedomicilieerd.

Voor de titels “Sportclub en Jeugdploeg” :

De bij de Stedelijke Sportraad van Knokke-Heist aangesloten sportverenigingen en jeugdploegen die actief zijn in een jeugdcompetitie.

 

Voor de titel “Laureaat van Sportverdienste” :

De personen, al dan niet in Knokke-Heist woonachtig, die zich onbaatzuchtig, op een uitzonderlijke wijze en gedurende ten minste 20 jaar hebben ingezet ter bevordering van de sport in Knokke-Heist en niet omwille van de door hen geleverde sportprestatie.

 

Voor de titels “Gouden en Zilveren medaille van Sportverdienste” :

De personen die 35 of 25 jaar ononderbroken lid zijn van één zelfde sportvereniging aangesloten bij de Stedelijke Sportraad van Knokke-Heist. De kandidaat moet minstens 20 of 15 jaar een bestuursfunctie hebben waargenomen. De jaren gewoon lidmaatschap komen slechts voor de helft in aanmerking.

 

 

Hoe kandidatuur indienen?

Personen of clubs die menen in aanmerking te komen voor één van deze titels moeten hun kandidatuur uiterlijk tegen 3 januari 2019 indienen :

 

– per aangetekende zending op de maatschappelijke zetel van de Stedelijke Sportraad (A. Verweeplein 1 te 8300 Knokke-Heist);

 

– tegen ontvangstbewijs op het secretariaat van de Sportdienst (E. Verheyestraat 14 te 8300 Knokke-Heist);

 

– tegen ontvangst van een bevestiging via e-mail aan sporttrofee@knokke-heist.be

 

Een volledige kandidatuur omvat  de melding van de geleverde prestaties, naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en geboortedatum.

 

De laureaten van de diverse onderscheidingen worden door een gerechtsdeurwaarder bekend gemaakt tijdens de officiële huldiging in het Casino van Knokke-Heist ter gelegenheid van de “Nacht van de Sport” op zaterdag 23 februari 2019.

 

Nieuwsbrief
Pers
Niet interessant voor de pers
sporttrofeeën

Bron

Copyright © 2016