Nieuwe locatie voor grenspalen Zwin

04/12/2018

nieuwe locatie grenspalenHet Zwin is volop in verandering. Sinds 2016 werken Nederland en Vlaanderen samen om dit stuk grensoverschrijdende topnatuur in stand te houden en uit te breiden met 120 hectare. Drie 19de-eeuwse grenspalen die in het uitbreidingsgebied stonden, krijgen noodgedwongen een nieuwe plek. Op vrijdag 30 november 2018 onthulden de commissaris van de Koning van de Provincie Zeeland, Han Polman en de gouverneur van de Provincie West-Vlaanderen, Carl Decaluwé, voorzitters van de Internationale Zwincommissie, de plaats van de nieuwe grenspalen. Het spreekt voor zich dat dit een symbolisch moment was en geen geografische wijziging van de landsgrenzen.

Symbolische grenspalen

Ondanks de grens die deze palen aanduiden, kent de samenwerking tussen de diverse projectpartners geen grenzen. De Permanente Grenscommissie Scheldemond, een speciale commissie aangesteld door de gouverneur van West-Vlaanderen en de Commissaris van de Koning in Zeeland, neemt de herplaatsing en het onderhoud van de grenspalen op zich. Het gaat om de grenspalen GP 365, 366 en 368. Zoals je ziet op de kaart bevinden deze 19de-eeuwse palen zich in het uitbreidingsgebied waarin de zee de hoofdrolspeler wordt. Verplaatsen was dus noodzakelijk, net als een nieuwe betonnen fundering voor de palen.

Laatste fase uitbreidingswerken

Het terugplaatsen van de grenspalen is hét symbolische moment dat de laatste fase van de uitbreidingswerken inluidt. Inmiddels is de geul vergroot en verdiept. Er is ook een nieuwe dijk aangelegd die ons zal beschermen tegen overstromingen uit zee. Op de nieuwe dijk worden de fiets- en wandelpaden momenteel afgewerkt en worden de uitkijkpunten voorzien van uitnodigende zitbanken, fietsenstallingen en infopanelen. Tot slot wordt ook volop gewerkt om en bij het pompgemaal in Vlaanderen. Dit pompgemaal verhindert dat er zout grondwater zou kunnen uitstromen naar de polder en optimaliseert tegelijk de waterhuishouding in de Oostkustpolder.

Begin 2019 is de laatste belangrijke stap gepland door de Vlaamse Overheid en de Provincie Zeeland: de doorbraak van de dijk! Vanaf dan zal het zeewater het nieuwe gedeelte van het Zwin in- en uitstromen. De laatste inrichtingswerken kunnen daarna gefinaliseerd worden zodat we vanaf volgende lente allemaal van een nieuw Zwin kunnen genieten. Dan is het Zwin groter, veiliger én waardevoller.

Meer info en virtueel werfbezoek op www.zwininverandering.eu.

nieuwe locatie grenspalen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nieuwe locatie grenspalen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nieuwe locatie grenspalen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nieuwe locatie grenspalen

Nieuwsbrief
Pers
Niet interessant voor de pers
Zwin
nieuwe locatie
grenspalen

Bron

Copyright © 2016