Eerste vergadering van Bijzonder Comité van de Sociale Dienst

10/01/2019
Algemeen

bijzonder comitéOp maandag 7 januari 2019 kwamen de nieuwe leden van het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst voor het eerst bijeen in het Sociaal Huis op het Kraaiennestplein. Dit comité is geen beleidsorgaan en heeft een gesloten taakstelling. Dat betekent dat de OCMW raad en het vast bureau geen taken of bevoegdheden kunnen delegeren naar het Bijzonder Comité. Het Comité kan wel advies geven. Het is alleen bevoegd voor de taken die het Decreet Lokaal Bestuur aan het comité heeft toegewezen. Dit gaat in hoofdzaak over het nemen van beslissingen over de toekenning, terugvordering, herziening en schorsing van individuele steun op het vlak van maatschappelijke dienstverlening en maatschappelijke integratie. Hieronder vind je de samenstelling van het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst.

Voorzitter:

  • Kathleen van der Hooft

Leden:

  • Luc Masyn (NVA)
  • Nick Wenmaekers (GBL)
  • Nadine Costers (GBL)
  • Tine Gobert (GBL)
  • Françoise Bienstman-De Vreeze (GBL)
  • Olivier Bodyn (GBL)
  • Franky Vanlerberghe (GBL)
  • Laura Vanneste (GBL)

 

Nieuwsbrief
Pers
Niet interessant voor de pers
sociale dienst
Bijzonder comité

Bron

Copyright © 2016