Oproep deskundigen Gecoro Knokke-Heist

14/01/2019
Algemeen

gecoroHet gemeentebestuur richt een oproep tot kandidaten voor de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (Gecoro). Deze commissie geeft advies aan de gemeenteraad over het beleid op het vlak van ruimtelijke ordening. De nieuwe Gecoro zal (o.a.) bestaan uit 8 deskundigen (waaronder de voorzitter) inzake ruimtelijke ordening. De deskundigen, met uitzondering van de voorzitter, en alle vertegenwoordigers hebben een plaatsvervanger. Voel je je geroepen om deel uit te maken van deze adviesraad? Ben je beroepshalve of door interesse deskundige op het vlak van ruimtelijke ordening, en bekleed je géén politiek mandaat, dan kan je je kandidatuur indienen.

Volgende zaken dienen vermeld: naam en adres, mailadres, een beknopte motivatie en opgave van de deskundigheid op het vlak van ruimtelijke ordening.

De kandidaturen dienen schriftelijk (aangetekend of tegen ontvangstbewijs), te worden gericht aan het college van burgemeester en schepenen, Alfred Verweeplein 1, 8300 Knokke-Heist, of per mail gestuurd naar gecoro@knokke-Heist.be, ten laatste op 28 februari 2019.

Nieuwsbrief
Pers
Niet interessant voor de pers
Gecoro

Bron

Copyright © 2016